Artikel I aftonbladet: ”Bilister förlorar sina körkort helt I onödan”

En person sitter i bil med händerna på ratten. Personens ögon där han bär glasögon syns i backspegeln

Sven-Olof Edvinsson och Krister Inden skrev nyligen en debattartikel i Aftonbladet angående ett EU-direktiv som gör ögonläkare skyldiga att anmäla patienter med glaukom till Transportstyrelsen vartefter personen blir av med sitt körkort. Sven-Olof och Krister anses att direktivet gör att personer som är fullt kapabla att köra bil förlorar sitt kortkort på felaktiga grunder.

Läs artikeln på Aftonnbladet via den här länken