Projekt, koncept och underhållande föreläsningar

Indenova i Karlstad AB startade 1993 och har under de gångna åren genomfört ett stort antal uppdrag inom ledarskap, information, reklam, problemlösning, utredning och underhållande föreläsningar. Indenovas affärsidé är att utveckla projekt och koncept genom ett aktivt entreprenörskap, högt engagemang, utbildning och intressanta aktiviteter och föreläsningar. Specialområdena är synrehabilitering, reklamtexter, nya koncept och idéutveckling.

Krister Inde

Krister Inde

Synpedagog

Krister Inde bor i Karlstad, är synpedagog och har arbetat inom synrehabilitering sedan början av 1970-talet. Han har under många år också ägnat sig åt att vara reklamskribent och copywriter.

Genom att kombinera de här båda områdena – synkunskapen och presentationstekniken – har han skrivit ett flertal böcker inom synområdet.

Krister Inde har varit utbildningsledare vid en skola för synskadade, chef för syncentralen i Karlstad, VD för Kristinehamns Näringslivsbolag AB och drivit ett antal mindre och större företag. De senaste 20 åren har han varit konsult inom synområdet, företagsutveckling och även föreläst runtom i landet och internationellt.

Under flera år på 2000-talet har Krister Inde varit knuten till Lunds universitet och samarbetat med professor Bodil Jönsson och leg optiker, tekn dr Jörgen Gustafsson.

Marianne Inde

Marianne Inde

Omvårdnadsstrateg

Marianne Inde har skrivit flera böcker inom Omvårdnadsutveckling och är Omvårdnadsstrateg inom Landstinget i Värmland fram till sommaren 2014 och arbetar nu med omstrukturering och mentorskap inom Psykiatrin i Värmland.

Den senaste boken ÄNNU NÄRMRE är en mycket använd bok, främst för att den ger praktiska och konkreta råd för att öka arbetsglädje, effektivitet och kundnöjdhet, vilket även verifieras av ny forskning.