Artikel – PM om vikten av ögonrörelseträning för personer med VFD

Ögonundersökning, två kvinnor i bild, en sitter med glasögon och en står bredvid och visar text framför

För att kompensera ett synfältsbortfall har vi i CTD-projektet sett, att träning är en förutsättning för att nå så god kompensation som möjligt. Här är en artikel som skrivits i samarbete mellan oss och de som utvecklat och beforskat ögonrörelseträning. Vi har i vår metod lagt in den träningen innan körträning och därefter kan ett förarprov genomföras i simulator eller på väg (om körkortet inte är återkallat). När simulatortesterna återinförs beror på när departementet och Transportstyrelsen är överens om hur riksdagsbeslutet ska tolkas från den 10 juni 2020.

Läs dokumentet här