Följ arbetet med Chans till Dispens

Krister Inde är ordförande i LHON Eye Society och skrev ansökan till detta projekt som nyligen beviljades 2,9 miljoner kronor av Arvsfonden. Nu lämnas genomförandet över med barm hand till ett team i Kalmar (se bild nedan) som fortsätter arbeta med detta.

Du hittar mer info på hemsidan för projektet; smskalmar.se

På bild från vänster: Krister Inde, Jan Andersson, Johan Ursjö, Caroline Röhl och Johan Ekblad