Forskning och fakta om körkort i landet

I Sverige drar Transportstyrelsen varje år in 9 000 körkort av medicinska skäl. 300 personer söker dispens från de medicinska kraven och mindre än 20 får sådan dispens per år. Knappt 500 personer står nu i kö för att göra simulatortester i Linköping för 18 700 kronor. VTI gör testerna och klarar av 5 tester i veckan (som tar en timme per test) vilket innebär att de som anmäler sig idag får vänta mer än två år. Dessutom har inga dispenser – efter fyra års projekt – beviljats efter ett simulatortest. Cynthia Owsley, Joanne Wood och Bart Melis Dankers är de tre mest aktade forskarna och de hävdar alla att det är förarprov som kan visa om man kan köra bil eller inte.

Läs några aktuella artiklar (pdf-dokument) i ämnet här med intervjuer, debatt artiklar och ett brev till Justitiedepartementet:

Intervju med dr Joanne Wood

Intervju med Ole Bjorn Herland

Justitiedepartementet

Kaos i svensk trafikmedicin