Krister Inde avslutar arbetet som ordförande i LHON Eye Society

Vid årsmötet med föreningen LHON Eye Society, tisdagen den 2 april, fick jag inse att majoriteten av årsmötet ville välja en annan ordförande och styrelse. Så kan det vara även om det var oväntat efter sex år i styrelsen och det sista som ordförande. Totalt har jag medverkat till att vi trots vår relativa litenhet fått in mer än 8,5 miljoner kronor till olika projekt och kunnat skriva böcker, gjort filmer och haft en aktiv hemsida. Sista året har vi också satsat 1,1 miljoner kronor på kvalificerad forskning och startat Svenska LHON-registret via Karolinska Sjukhuset. Vi har stöttat medlemmar på det sättet, även om vi inte kan vara till för alla. Det är ju andras uppdrag. Men vi har en egen Jourhavande LHON-terapeut i Agneta Löwenring Beck och en egen LEBER-jägare i Hampus Wännerdahl. De jobbar vidare liksom de stora projekten som finns i Lund, Stockholm och Kalmar. Vi har inbjudit till LHON-dagarna på Hagaberg och jag är stolt över att få ha varit med i det här arbetet. Nu tackar jag för förtroendet och hoppas på det bästa för framtiden. Men onekligen var det snopet att bli avsatt på de här meriterna.

/Krister Inde