Vad har CTD-projektet åstadkommit?

Krister Inde porträtt
Kontakta Krister:
070-5734201
[email protected]Den 10 juni beslutade riksdagen att flera åtgärder som vi föreslagit skulle genomföras. Senare har riksdagsledamoten Anders Åkesson från Kalmar ställt frågor i Riksdagen som sedan besvarats mycket snabbt av infrastrukturminister Tomas Eneroth. Här är bevisen på detta i några svar från Eneroth när vi påmint vid flera tillfällen.

Riksdagsbeslut den 10 juni 2020

Svar på fråga 322 av Anders Åkesson (C) Synfältsundersökningar

Fråga nr 2 Eneroth synfältsundersökning

Svar på fråga 1068 av Anders Åkesson (C) Synfältsundersökning

”Livet måste vara meningsfullt – och gå att förstå” är en sammanfattning på ett personligt plan av mig som projektledare för CTD, Chans Till Dispens. Två ärenden är snart uppe i Kammarrätten, där Transportstyrelsen överklagat det ena och där klaganden överklagat det andra. Men även om projektet ekonomiskt till Arvsfonden slutade i juni 2020 har vi i teamet följt upp och stöttat personer som vill få sin sak prövad. Om du vill läsa om hur vi ser på situationen i början av 2021 så kan du läsa genom att klicka här.